Bedre busstilbud

Bedre busstilbud

Til vår store glede, har nå Kolumbus vedtatt å legge til rette for et enda bedre busstilbud til skolen vår. Det gjelder strekningen fra Åkra til Vea, som har vært særlig belastet. Etter planen vil det til neste skoleår bli satt opp ekstrabuss fra Medhaug som kjører vestre veavei og opp til skolen. Denne vil starte 07.20 hver morgen. De tre dagene vi slutter 13.35, vil det stå klar en buss som kjører tilbake til Åkra.

Vi setter pris på et godt samarbeid med Kolombus. Det er i både vår og deres interesse at våre elever skal komme godt til og fra skolen.

 

X