Digital lekseplan – også her

Digital lekseplan – også her

Vi søker hele tiden etter løsninger som kan hjelpe både lærere og elever til å få en effektiv og praktisk skolehverdag. Digital lekseplan er et element i dette. Vi opplever at de fleste elever synes at dette fungerer – om enn noe uvant i starten. Vi håper at alle etterhvert vil oppdage alle fordelene med dette konseptet. Uansett ønsker vi en aktiv bruk av Its Learning – mest av elever, men også av foreldre som ønsker å følge med på ungdommens skolearbeid.

Nå har vi også opprettet trinnsider her på nettsiden vår. Her vil også lekseplanen ligge. Den blir automatisk oppdatert fra ITL – dvs. at det kan gå noen ti-talls minutter mellom hver oppdatering, men i det store og hele vil den være til å stole på. Som i ITL, har man også her valgmuligheter for hvordan planen skal vises, men med en noe annerledes layout. Velg uke, måned eller listevisning (“Agenda”). På den siste kan du velge “Ekspand all” for å se hele leksen. Det finnes også en utskriftsknapp.

Timeplan som viser både fag, lærer og klasserom ligger også på disse sidene.

Her kan du se ekspempel på en av klassene.

 

X