Digital lekseplan

Digital lekseplan

På skolen har vi nå tatt enda et skritt frem i bruk av digitale redskaper. Fremover vil lekseplanene være digitale.  Det betyr at elevene vil kunne finne sine lekser på It´s learning. I tillegg er det også mulig å abonnere på lekseplanen slik at den kommer på kalenderen på Mac´en. Det er også mulig å abonnere på kalenderen og få det på smarttelefoner, nettbrett med mer. Elevene vil ikke lenger få papirutgave!

Hvorfor gjør vi dette?

  • Papirutgaven forsvinner lett.
  • Vi ønsker at våre elever skal være flinke til å bruke It´s Learning aktivt.
  • Det gir mulighet for å lage lenker direkte i lekseplanen. Det gjør det enklere for eleven å finne frem på nettet.
  • Foresatte kan gratis abonnere på lekseplanen.
  • Elevenes digitale ferdigheter blir utviklet. Dette er en del av noen grunnleggende ferdigheter som regnes som en forutsetning for utviklingen av fagkompetansen.  Ferdighetene er: bruke digitale verktøy, lese, regne og uttrykke seg muntlig og skriftlig. Alle disse ferdigheter er integrert i læreplanene for alle fag!

Alt nytt kan oppleves vanskelig.
På skolen får elevene opplæring i bruk av denne kalenderen. De fleste vil da nok kunne forklare dette videre hjemme. Vi har også laget en liten brukerveiledning som er vedlagt denne e-posten. I tillegg er de som ønsker det velkommen til et lite kurs i ”den digitale lekseplan” tirsdag 15. september klokken 19:00 (varighet ca. 30 min).

Husk at dere som foresatte også kan følgje med på karakterer i de enkelte fagene på It´s Learning.
Lykke til med å ta i bruk de nye muligheter i den digitale lekseplan.

Du finner en veiledning til bruk av digital lekseplan her.

X