Elevåråd

Sosiallærer er har et overordnet ansvar for elevrådet og sørger for at det blir holdt jevnlige råd. Primært foregår dette i lunchfriminuttet slik at elevene går glipp av minst mulig undervisning.


Valg og oppgaver:

  • Hver klasse velger en elevrådsrepresentant og en vara innen 3 uker etter skolestart.
  • Elevrådet er involvert i skolemiljøarbeidet. Skolen har informasjonsplikt overfor elevrådet, og elevrådet har uttalerett i skolemiljøsaker.
  • Elevrådet har overordnet ansvar for misjonsprosjektet. Sekretær bistår med økonomi-arbeid.

Samarbeid med skoleledelsen:

  • Elevrådsformann kalles inn til møter i skolestyret (møte og uttalerett, uten stemmerett).
  • Elevrådet blir orientert om at de kan oppnevne skolemiljørepresentanter som deltar i skolens arbeid med skolemiljøet. Friskolelova  § 2-4, jf. oppl. § 9a-5
X