En trygg skoledag – video fra fylkesmannen

En trygg skoledag – video fra fylkesmannen

I likhet med oss, er også fylkesmannen opptatt av at ingen skal mobbes på skolen. Derfor er nå skolene pålagt å ta tak i mobbesaker umiddelbart. Her kan du selv se og høre hva de sier om saken.

Om en elev føler seg mobbet, må lærer eller rektor få beskjed. Da skal skolen i løpet av en uke ha laget en plan for hvordan de skal hjelpe eleven og løse saken. Hvis skolen ikke gjør noe innen fristen, kan elev og/eller foresatte henvende seg til fylkesmannen og få hjelp der.

Her på Danielsen er vi opptatt av at alle skal ha det bra. Hvert menneske er uendelig verdifull og skal møtes med respekt og kjærlighet. Det er forankret i vårt verdidokument. Mobbing forekommer dessverre fortsatt i den norske skolen. Heller ikke hos oss kan vi garantere at slikt ikke forekommer. Men hvis det skjer, ønsker vi å gjøre noe med det. Derfor imøteser vi ordningen fra fylkesmannen.

Vi vil på det sterkeste oppfordre både elever og foresatte til å umiddelbart ta kontakt med kontaktlærer eller rektor om det skulle være noe som ikke er så bra. Her finner du kontaktinformasjon til skolen og våre ansatte.

 

X