Endelig grønt lys

Endelig grønt lys

Karmøy kommune innfører GRØNT nivå i barnehager, barne- og ungdomsskoler og videregående skoler fra mandag 31. mai. 

Det betyr at vi endelig kan drive tilnærmet normalt. Klassene blir ikke å regne som egne kohorter, og man kan ha kontakt på tvers av disse.

Skoleledelse og de ansatte vil fortsatt opprettholde høyt fokus på kontaktreduserende tiltak i kollegiet og andre smittevernforebyggende tiltak. Dette vil sikre at man både kan begrense smitte og opprettholde normal drift, selv om det evt. skulle oppstå enkelttilfeller blant elever eller ansatte. 

Les mer om grønt nivå i skoler og barnehager her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/dette-betyr-gront-niva-i-skoler-og-barnehager 

X