Enkelt å søke

Enkelt å søke

Det er enkelt å søke skoleplass på Danielsen. I Norge er det skoleplikt, men valgfrihet om hvilke skole man skal gå på. Ønsker du et alternativ til den offentlige skolen, kan Danielsen være noe for deg. Vi er godkjent som en kristen ungdomsskole med 270 elever. I nåværende lokaler har vi plass til 2 klasser på hvert trinn.

Hvordan søker jeg?
Klikk på lenken: Søk skoleplass nå. Du vil da få opp et søknadsskjema som du fyller ut med info om eleven og foresatte. Når du har fullført registreringen, vil du vil få en bekreftelse på epost.

Hvem får plass?
Det er fortløpende inntak så lenge det er plass. Om det er ledig på det aktuelle trinnet, får du skoleplass. Hvis ikke, settes du på venteliste. Du vil få et statusbrev fra oss kort tid etter at du har søkt.

Er søknaden bindende?
Om du får tildelt skoleplass, vil det blir sendt ut en kontrakt som må signeres av elev og foresatte for så å returneres til oss. Søknaden er ikke bindende før dette er gjort.

Hva koster det?
Skolepengene vil  bli kr. 15.300,- for skoleåret 2016-2017. Ved kontraktsinngåelse betaler man et forskudd på kr. 3.060,- og deretter et månedlig beløp på kr. 1.530,- fra oktober til mai.

X