Foreldremøte

Foreldremøte

Det blir foreldremøte for 8. trinn mandag 15.sept. kl. 18.00 på skolen. Her vil det bli gitt relevant informasjon om skolen, klassene og hva som vil skje utover høsten. Det vil også bli valg av klassekontakter og FAU-representanter. Velkommen.

Vi er avhengige av et nært samarabeid med foresatte for at skolen vår skal bli best mulig. Vi ønsker at terskelen for å komme til oss med kommentarer og spørsmål skal være lav. Ikke vær redd for å ta kontakt, om det skulle være noe.

X