Support mac

Vi har forsikring og garanti for alle maskiner. I utgangspunktet har eleven selv ansvar for at maskinen fungerer som den skal. Ved problemer – bruk kontaktpunktene nedenfor:


 

Avtalen vil gjelde i 3 år fra du fikk maskinen.
Du kan sjekke status på din maskin her.

Garanti:
Garanti mot fabrikasjonsfeil.

Support:
Ta kontakt med IT-ansvarlig på skolen.

Forsikring:
Allrisk-forsikring: Dekker vanlige uhell som fallskader, fuktskader og lignende. Dekker ikke mistet/tyveri. Egenandel er kr. 1500,-
Kontakt IT-ansvarlig på skolen.

X