Support mac

Vi har forsikring og garanti for alle maskiner og i tillegg supportavtale med Apple for enkelte kull. I utgangspunktet har eleven selv ansvar for at maskinen fungerer som den skal. Ved problemer – bruk kontaktpunktene nedenfor:


For maskiner utlevert i skoleåret 2016-2017 og 2017-2018:

Avtalen vil gjelde i 3 år fra du fikk maskinen.
Du kan sjekke status på din maskin her.
Du kan lese mer om avtalen her.

Garanti/Supportavtale:
Garanti mot fabrikasjonsfeil
Applecare Protection Plan: Fri support i perioden.
Ring AppleCare på tlf. 800 56 952. Oppgi serienr. på maskinen din som referanse.

Forsikring:
Allrisk-forsikring: Dekker vanlige uhell som fallskader, fuktskader og lignende. Dekker ikke mistet/tyveri. Egenandel er kr. 1500,-
Kontakt IT-ansvarlig på skolen.


For maskiner utlevert i skoleåret 2018-2019:

Avtalen vil gjelde i 3 år fra du fikk maskinen.
Du kan sjekke status på din maskin her.

Garanti:
Garanti mot fabrikasjonsfeil.

Support:
Ta kontakt med IT-ansvarlig på skolen.

Forsikring:
Allrisk-forsikring: Dekker vanlige uhell som fallskader, fuktskader og lignende. Dekker ikke mistet/tyveri. Egenandel er kr. 1500,-
Kontakt IT-ansvarlig på skolen.

X