Helsesøster

Gunvor Våga er helsesøster på skolen vår. Hun har tilstedetid i utgangspunktet hver torsdag fra 08.00 til 14.00. Da kan våre elever gjøre avtale med henne. Dersom noen ønsker kontakt, er hun å treffe på tlf. 91187217

X