Helsesøster

Mona Riise  er helsesøster på skolen vår. Hun har tilstedetid i utgangspunktet hver torsdag fra 08.00 til 14.00. Da kan våre elever gjøre avtale med henne. Dersom noen ønsker kontakt, er hun å treffe på tlf. 47 61 93 73.

X