Helsesykepleier

På grunn av den pågående corona-situasjonen, er helsesykepleiertilbudet på skolene redusert. Våre elever kan henvende seg til Grethe Aa. Lofthus på tlf 52 81 16 90. Hun er tilknyttet Norheim helsestasjon og har ansvaret for vår skole.

X