Hvordan søke?

Hvordan søker jeg?
Ved å klikke på denne lenken: søk skoleplass, vil du få opp et søknadsskjema som du fyller ut med info om eleven og foresatte. Når du har fullført registreringen, vil du vil få en bekreftelse på epost.

Er søknaden bindende?
Om du får tildelt skoleplass, vil det blir sendt ut en kontrakt som må signeres av elev og foresatte for så å returneres til oss. Søknaden er ikke bindende før dette er gjort.

Hva koster det?
Ved søknad til neste skoleår, betaler man ved kontraktsinngåelse et forskudd på to månedsbeløp og deretter resten fordel fra oktober til mai. Les mer om skolepenger her.

Hvem får plass?
For alle trinn har vi opptak frem til 1.oktober hvert år. For 8. og 9. trinn har vi et nytt opptak i januar samme skoleår. Det betyr at eleven må ha søkt, fått plass og begynt på skolen innen disse fristene.

X