Infomøte

Infomøte

Onsdag 12. mai arrangerte vi infomøte på Solstein. Alle neste års elever med foresatte var velkommen til samlingen. Oppmøtet var stort og engasjementet var bra. Rektor innledet med å poengtere friskolens lovhjemlet rett og foreldrenes frihet og ansvar for eget skolevalg. Det ble gitt  generell informasjon om skolen og skolehverdagen. Elevene fikk sitt første møte med andre som de skal gå på skole med, og vi inviterte dem til elevkveld 4.juni. Informasjon om denne kvelden vil bli sendt ut etterhvert.

Ønsker du å vite mer, eller fikk du ikke med deg møtet? Da er du selvsagt velkommen til å kontakte oss.

Det ble delt ut en mappe informasjon. Her er innholdet i denne:
Brosjyre kristen friskole
Skolerute
Valgfag generelt
Samtykker

Samtykker må leveres utfylt og signert tilbake til oss.
Ang. valgfag, vil det bli sendt ut informasjon og valgmulighet, når disse er klare.

X