Innsats for andre

Innsats for andre

Ett av valgfagene våre på skolen, er “Innsats for andre”. Et fag som går rett inn i vårt verdigrunnlag. Klassen engasjerer seg i ulike veldedighetsprosjekt både på skolen og utenfor i nærmiljøet. Det gir gode opplevelser for oss som deltar, og et lyspunkt i hverdagen til de som blir hjulpet. Nylig var tre av jentene våre hos Røde kors i Kopervik og bidrog med leksehjelp. Du kan lese mer om dette på skolens elevavis duk-elev.no

 

X