Julestemning på DUK

Julestemning på DUK

Desember er annerledes – særlig på Danielsen. Ikke så få prøver skal gjennomføres, prosjekter fullføres, oppgaver rettes og karakterer settes. Midt i alt dette blir det allikevel tid til å nyte denne herlige måneden med hva den har å bringe.

Skoleåret er delt inn i to terminer, og merkelig nok varer første termin helt til 16.januar. Det skyldes at våren er noe lenger enn høsten. Karakterkortet vil dermed ikke komme før om en drøy måned. Dette er en underveisvurdering, hvilket betyr akkurat det. Det forteller noe om hvor eleven ligger faglig her og nå.

Men livet handler om mye mer enn fag. Karakterene forteller ingenting om verdi eller menneskeverd. På vår skole ønsker vi å se hele mennesket, og vi ønsker å legge til rette for et godt skolemiljø på alle måter. Det fremmer både trivsel og læring. Derfor skjer det litt av hvert i denne julemåneden. Hver dag har noe nytt å bringe, enten noe å smake på, bite i, lytte til eller se på. Takk til personalet og ikke minst til elevene som også bidrar.

Julen er også tiden for refleksjon. 8.klasse får i KRLE-timene sitt første møte med Messias-tanken, mens 9.trinn lærer hva de ulike monoteistiske religionene lærer om denne skikkelsen. Månedens bibelvers er hentet fra Luk. 2,11-12 og forteller hva kristendommen har å si om dette:

“Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by.”

X