Følte seg respektert

Følte seg respektert

Marius Johannessen fra Åkra har lagt bak seg 1,5 år på videregående skole. Her tar han data og elektronikk, og han trives godt med praksisnære fag. Planen er å skaffe seg fagbrev som dataelektroniker, før han skal ta fatt på ingeniørstudier innen datateknologi. Marius viste seg som en målrettet gutt allerede som ungdomsskoleelev på Danielsen Karmøy.

 

På full fart ut i livet

Han opplevde det som fint å gå på en kristen friskole. – Det er ikke noe problem i det hele tatt å gå på Danielsen selv om man ikke kaller seg en kristen, forteller han. Marius viser til at en mangfoldig elevgruppe førte til utallige diskusjoner om store spørsmål, noe som igjen er grunnen til at KRLE-faget står igjen som det mest minneverdige fra tiden hans på Danielsen. KRLE står for kristendom, religion, livssyn og etikk, og i tillegg til å gi kunnskap i disse emnene, gir faget stor mulighet for refleksjon og selvstendig tenking.

Marius kan fortelle om svært interessante timer hvor han følte seg respektert for meningene sine, selv om kanskje ikke lærerne hans alltid mente det samme som han. Videre sier han at det ikke var de kristne elevene som fikk best karakterer i dette faget. – Jeg fikk 6’er, og jeg er langt fra kristelig, ler han.

“Jeg føler også at lærerne var flinke til å gi oss utfordringer slik at vi kunne videreutvikle oss”

Selv om Marius omtaler Danielsen som en annerledes skole på grunn av dens kristne verdisyn, som blant annet viser seg igjen i en daglig andakt og med et tillegg til den ordinære læreplanen, er han ikke i tvil om at han vil anbefale skolen til yngre venner. – Ja, jeg vil virkelig anbefale Danielsen. Det er færre elever der, og hver lærer har derfor mye mer fokus på hver enkelt elev. Det gjør at du får mye bedre oppfølging. Jeg føler også at lærerne var flinke til å gi oss utfordringer slik at vi kunne videreutvikle oss.

X