Ledig lærerstilling

Ledig lærerstilling

Har du lyst til å jobbe på Danielsen? For kommende skoleår har vi nå ledig en lærerstilling (100%) med mulighet for fast ansettelse. Vi kan tilby en meningsfull hverdag med et trivelig arbeidsfellesskap bygd på gode og kristne verdier.

 


Ledig lærerstilling

Vi har en ledig stilling (100%) – et års vikariat med mulighet for fast ansettelse.
Stillingen kan bli tillagt kontaktlærer ansvar.
En av våre lærere skal ut i fødselspermisjon, og i den forbindelse søker vi etter en kvalifisert person som vikar for denne lærerstillingen. Vikariatet er ledig fra 01.08.18 til 31.07.19.

Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner:

  • Godkjent lærerutdanning.
  • Tydelig og dyktig på klasseledelse som et viktig fundament for godt læringsmiljø.
  • Har samarbeidsevner, er utviklings- og endringsorientert, fleksibel og jobber godt, både selvstendig og i team.
  • Har evne til å bygge gode relasjoner til elever, foreldre og kollegaer.

Ansatte ved Danielsen Ungdomsskole Karmøy må kunne identifisere seg med, og fremme formålet og det kristne verdigrunnlaget for skolen, slik dette er uttrykt i skolens verdidokument.

Søknadsfrist: 18. april

Søknad og CV sende på e-post til:
dukarmoy@danielsen-skoler.no

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål:
Rektor Jostein Skartveit
jostein.skartveit@danielsen-skoler.no

X