Man fikk være seg selv

Man fikk være seg selv

– Dersom jeg skal beskrive skolen med ett ord, så må det bli inkluderende. Jeg fikk venner som inkluderte meg, og jeg så at lærerne mine brydde seg om meg. Dette sier Marita Lidal fra Vea som var elev i det første kullet som begynte på Danielsen.

Hun valgte skolen først og fremst basert på det kristne verdigrunnlag, men er fornøyd med valget hun gjorde for tre år siden, særlig på grunn av at hun følte at hun fikk lov å være seg selv fullt ut. – Det var ikke alle i klassen min som var kristne, men jeg opplevde likevel et miljø som var åpent for diskusjoner og hvor man fikk være seg selv og ha egne meninger.

Marita forteller at hun hadde tre kjekke, men travle år på Danielsen, og trekker fram klasseturen til Berlin i 10. klasse som et høydepunkt. – Det var sterkt for meg å oppleve konsentrasjonsleirene og den tyske historien på nært hold. Jeg hadde lest og lært om det på skolen, men på turen fikk jeg en helt annen nærhet til pensum som var med på å øke læringsutbyttet mitt.

I tillegg til klasseturen trekker Marita fram personalet på skolen som noe hun husker spesielt godt. – Jeg hadde veldig kjekke lærere, og jeg merket at alle var interessert i å skape en relasjon til meg. De hadde tid til hver enkelt av oss, og satte realistiske krav slik at vi hele tiden kunne strekke oss faglig.

X