Misjonsprosjektet

I de tørre lavlandsområdene i Øst-Afrika, ligger jordbruks- og nomadesamfunn som stadig rammes av sult og tørke. Avlinger slår feil grunnet for lite regn, husdyr dør av mangel på vann og mat og man har en situasjon med kronisk mat- og vannmangel. Vannmangel kan føre til at mange flytter inn til de store byene og forsterker problematikken med slum og arbeidsledighet. Det er utvilsomt det beste å bo på landsbygda.

Som et bidrag til å forbedre hverdagen til menneskene her driver NLM et vann- og hygieneprosjekt. Prosjektet har som mål å bistå med bygging av dammer og cisterner som skal tjene som drikkevannskilder til folk og husdyr. I regntiden kan det komme store mengder vann, og blir det samlet opp kan det gi grunnlag for levende bygder. En cisterne kan gi rent vann til en liten landsby i lang tid.

Les mer om prosjektet på facebook!

 

I videoen under kan du se fra vannprosjektet i Bangale i Kenya. Dette prosjektet er altså vi på Danielsen ungdomsskolen Karmøy med og støtter!

Bangale, Kenya

X