Misjonsprosjektet

Mongolia er et stort land (1 564 166 km2eller 4 ganger Norge) med omtrent 3 millioner innbyggere. I noen deler av landet er det høy arbeidsledighet, og flere opplever økonomiske problemer og utfordringer med rusmisbruk i familien. Dette gjelder særlig i hovedstaden Ulaanbaatar, hvor det bor omtrent 1,4 millioner mennesker. Der samarbeider NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband) med organisasjonen «Foundation for Family Development and Education». De tilbyr kurs og personlig rådgivning til unge mellom 13 og 25 år. Målet er å gi de unge støtte og hjelp til å ta sunne valg. De blir også invitert til arrangement i kirken, hvor de kan få høre det kristne budskapet.

Som misjonsorganisasjon ønsker NLM også å spre det kristne budskapet, og samarbeider med lokale kirker om dette. Først etter kommunismens fall i 1990 ble dette mulig. Kirken vokser, men det er enda få kristne i landet. For å spre evangeliet jobbes det blant annet med å gi ut kristen litteratur på mongolsk, blant annet en andaktsbok for barn og ungdom.

Mange barn opplever også at det er lite å gjøre på fritiden. De blir ofte gående rundt uten noe å gjøre mens foreldrene er på jobb. Dette kan føre til at de havner i dårlige miljøer. I Khovd, en by i vest-Mongolia med ca 40 000 innbyggere, samarbeider NLM med en lokal kirke om å tilby barn et trygt sted å være før og etter skoletid. Barna får der hjelp til lekser, og litt undervisning i engelsk og musikk. De får også et varmt måltid, og får oppleve  Guds kjærlighet gjennom voksne som ser dem og hjelper dem.

Barn med funksjonsnedsettelse er en av de aller svakeste gruppene i Mongolia. Ofte blir de isolert fra samfunnet. I mange tilfeller må en av foreldrene bli hjemme med barnet, og taper inntekt, noe som ofte fører familien inn i fattigdom. Myndighetene har dessverre ikke oversikt over hvor mange dette gjelder eller hvilke behov disse barna har. Det finnes lover og systemer som skal ivareta disse barna, men de blir lite brukt. I 2018 startet NLM et forprosjekt i to provinser i Vest-Mongolia, for å kartlegge situasjonen der. En ville finne ut hvilke tilbud som finnes for disse barna i dag. I 2020 skal det så settes i gang et langsiktig prosjekt som skal bidra til at barn med funksjonsnedsettelse og deres familier skal få bedre livsbetingelser, og at rettighetene deres blir respektert og beskyttet.

Dette er Danielsen Karmøy med og støtter!

Her kan du lese mer:

 

X