Mobilfri skoledag

Mobilfri skoledag

Mobilbruk er idag blitt en kjent utfordring på alle skoler. Hvordan skal dette håndteres på en best mulig måte? Mange, både unge og eldre, opplever at dette verktøyet stjeler fokus på tidspunkter der man gjerne skulle konsentrert seg om andre ting.

Vi ønsker å legge til rette for best mulig læringsvilkår på skolen vår. Derfor har vi, i enighet med FAU, og i samarbeid med produksjonsavdelingen på Solstein, utviklet og produsert mobilhotell til alle våre klasserom. Hver elev får sin hylle med sitt navn hvor mobilen legges inn før skolen starter om morgenen. Skapet vil deretter bli låst av lærer. Når siste time er slutt, låses skapet opp igjen og telefonen kan da hentes – under tilsyn av en i personalet. Ved spesielle tilfeller, der det er nødvendig å motta/sende melding eller ringe, er det selvsagt mulig å gjøre avtaler.

Vi tror at dette vil bli en vellykket ordning og oppleves positivt – til og med for eierne av mobilene.

X