Valgfag for skoleåret 2018-2019

Valgfag for skoleåret 2018-2019

Nå er det åpnet for å velge valgfag for neste skoleår. Både du som allerede er elev hos oss og du som skal begynne til høsten, må gjøre tre valg i prioritert rekkefølge. Til neste år vil vi tilby fem fag, under forutsetning av at det er mange nok elever som søker faget og at skolen kan stille med lærerressurser. Den som har hatt et fag før, vil ha et fortrinn i fordelingen. Men det er fullt mulig å skifte fra år til år – kanskje er det til og med kjekt med variasjon og nye utfordringer. Valget gjøres digitalt på valgfag-siden.

Søknadsfrist: 4.mai.

Her kan du lese mer om valgfagene og gjøre dine valg.

X