Nytt nettsted om mobbing

Nytt nettsted om mobbing

På vår skole er det nulltoleranse for mobbing. Alle mennesker er ukrenkelige og skal behandles med respekt. Det betyr ikke at virkeligheten alltid er slik vi ønsker. Derfor trenger vi å samarbeide både med elever, foresatte og andre som er involvert i skolehverdagen vår. Om barnet ditt opplever mobbing eller om du kjenner til andre tilfeller, ønsker vi umiddelbar beskjed.

Utdanningsdirektoratet har opprettet en flott side som forklarer hva mobbing er, hvordan man kan gi beskjed, og hva man selv kan gjøre for miljøet man er en del av. Les mer på www.nullmobbing.no

X