Nytt valgfag

Nytt valgfag

Noen vet at den finnes, andre ser på den, enkelte tenker på den – vi vil oppleve den. Det handler om den vakre og spennende naturen som vi har rundt oss her på Karmøy. Til høsten gjeninnfører vi valgfaget Natur, miljø og friluftsliv. Vi har hatt det før – nå er det her igjen.

I dette faget deltar elevene i aktiviteter knyttet til friluftsliv som gir opplevelser og som kan lære dem å bruke naturen på en hensiktsmessig måte. Vi skal lære om hvordan vi best mulig tar vare på Guds gode skaperverk og vi skal få mange gode opplevelser sammen. Faget skal legge til rette for at elevene får bruke sansene, får stimulert nysgjerrigheten og blir glad i naturen. Vi skal i hovedsak bruke naturen i nærmiljøet som klasserom. Vi skal blant annet:

 • Planlegge og gjennomføre overnattingsturer
 • Lære om ulike typer bål
 • Lage mat ute
 • Fiske både i ferskvann og i saltvann
 • Bade
 • Lære livredning og førstehjelp
 • Lære hvordan vi pakker til tur
 • Lære om allemannsretten og sporløs ferdsel
 • Padle i kano/kajakk
 • Gå turer
 • Se nærmere på hvordan miljøforandringene påvirker nærmiljøet vårt

Vi vil fra høsten 2019, satse på å tilby undervisning i opptil syv fag, under forutsetning at det er mange nok elever som søker faget og at skolen kan stille med lærerressurser. Elevene behøver ikke ha samme valgfag gjennom hele ungdomsskolen. De kan bytte valgfag mellom hvert skoletrinn. Alle elever, både 8, 9 og 10. klasse, må søke om ønsket valgfag hver høst.

For kommende skoleår vil vi presentere fagene for elevene første ordinære skoleuke i august. Da vil det blir både fellesinformasjon og dessuten “stand” for hvert fag hvor elevene kan få grundig informasjon og veiledning av de respektive faglærerne.

Informasjon om nye valgfag vil bli lagt ut i løpet av våren, og lenke vil ble sendt til alle foresatte når det er endelig klart.

Les mer om valgfag her.

X