Ski- og akedag

Ski- og akedag

Torsdag 31.mars drar hele skolen på fjelltur. Elevene har valgt alpint i Røldal eller langrenn/aking på Seljestad. Værmeldingene ser gode ut, og snø skal det være tilstekkelig av. Vi har leid inn fire busser som frakter oss opp og ned. Vi prioriterer dette, da vi ser det som verdifullt at elver og personalet gjør noe kjekt sammen – på tvers av trinn og klasser.

Det er sendt ut mail med all nødvendig info.

X