Skolen – en virtuell omvisning

Skolen – en virtuell omvisning

Noen av våre kreative elever har kombinert moro med arbeid og laget en modell av skolen vår i minecraft. Resultatet er imponerende. Her kan du se en trailer av prosjektet.

Ole Johan og Joachim forteller at det er som å bygge med lego, men i stedet for å bruke legoklosser, gjør man det på data. Det er vanskelig å få til detaljer med slike klosser, men de har gjort så godt de kunne. De har laget en lang film hvor de ikke bare viser oss rundt på skolen, men også tar oss med gjennom en hel skoledag. Det frembrakte ikke så lite latter blant både lærere og elever. Filmen du kan se her, er en ordinær omvisning.

Modellen ble laget i forkant av Åpent-hus-arrangementet, for på en slik måte å kunne guide interesserte gjennom skolen på en trivelig måte. Du skal ikke bort i fra at denne vil rulle på skjermene også neste år, og det aner oss at denne filmen vil få lang levetid. Kanskje kommer det ut en tilsvarende modell av vårt fremtidige skolebygg – når den tid kommer?

 

 

X