Skolerute 2019-2020

Foreløpig skolerute følger Karmøy kommune, men egne plandager vil bli lagt inn når disse er klare.

MånedDatoUkeHendelseElevdager
August19.aug34Skolestart10
September21
Oktober07.-11.okt41Høstferie18
November8.nov45Planleggingsdag20
Desember20.des51Siste skoledag15
Januar03.jan1Avspasering21
06.jan2Første skoledag
Februar24.feb - 28.feb9Vinterferie15
Mars22
April06.-13.apr15Påskeferie16
Mai01.mai18Fri18
21.mai21Fri
22.mai21Fri
Juni01.jun24Fri16
23.jun26Siste skoledag
Plandag - vil bli satt opp senere-2
Hele skoleåret190

Avspassering vil komme for overnatting, misjonsløp og åpent hus.

X