Skolestart

Skolestart

Da er det med glede og forventning vi ønsker både gamle og nye elever velkommen til skolestart mandag 18.august. Ekstra spennende er det for deg som skal begynne hos oss for første gang. Vi er opptatt av at alle skal finne seg best mulig til rette, og vi vil jobbe målrettet for dette. Allerede 21. august reiser 8. klasse på overnattingstur til Solgry.

Første skoledag starter 07.50 og varer til 13.40. Velkommen.

X