Spørsmål omkring covid-19

Spørsmål omkring covid-19

Mange har spørsmål omkring hvordan man skal opptre i forhold til covid-19-pandemien. Naturlig nok er det ikke så lett for folk flest å følge med, særlig siden retningslinjer og råd blir endret underveis. Her på skolen streber vi etter å hele tiden følge de anvisningene som gis sentralt fra helsemyndighetene og lokalt fra Karmøy kommune.

 

I skrivende stund gjelder:

  • Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.
  • Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

Ellers vil vi poengtere at det uansett er myndighetenes råd som til enhver tid gjelder. Vi ber derfor alle ansatte og foresatte om å følge med på hva som blir lagt ut på følgende nettsider:

X