Streik rammer bussdriften

Streik rammer bussdriften

Vi er blitt orientert om at den politiske streiken onsdag 28.01.15 rammer alle bussruter i Karmøy. Det betyr at det ikke vil være noen busser som kjører mellom 14.00-16.00.

Denne dagen er vi på tur til Tysvær, og vil derfor gjøre følgende:
En av ”våre” busser vil stoppe på stoppesteder langs hovedveien fra Avaldsnes til skolen. Den andre kjører direkte til skolen, og så videre til Medhaug på Åkra.
Elever som bor sør for dette, må enten løse transporten privat, eller være på skolen frem til 16:00.
Bussdriften vil starte igjen 16:00, men vil sannsynligvis bli en del forsinket. Derfor må det forventes at det kan bli lang ventetid ved bussstoppet. Det kan kanskje også være en anledning til å stoppe ved noen venner fra skolen.

X