Tentamen

Fredag 17.okt avholdes skoleårets første tentamen. Da er det norsk hovedmål som gjelder. Videre vil det bli engelsk 5.november og matematikk 4.desember. 9.trinn skal ha norsk sidemål 25.november.

Tentamensdagene begynner som vanlig med felles morgensamling kl. 07.50. Varighet og “lov-til-å-gå-hjem-tider” vil bli informert om av kontaktlærerne.

NB! Elevene har med egen niste når det er tentamensdag.

X