Tiltak mot corona – oppdatert 13.mai

Tiltak mot corona – oppdatert 13.mai

Oppdatering 13.05.20:

Skolen starter opp igjen. Vi kombinerer med fysisk oppmøte og hjemmeskole. Alle klassene har én dag hvor de helt eller delvis er på Teams – de øvrige foregår på skolen. De som av ulike grunner ikke kan møte på skolen, får tilbud om Teams-undervisning som foregår parallelt med opplegget i klasserommet.


Oppdatering 07.04.20:

Skolen holder fortsatt stengt – i alle fall til 30.april. Vi avventer videre nasjonale vedtak og informasjon etter påske.


Oppdatering 03.04.20:

Kommunikasjon mellom skole, hjem og elever i perioden med hjemmeundervisning:
Det er krevende å ha god kommunikasjon når vi ikke er sammen på skolen. I tillegg sitter personalet på hjemmekontor med de ulemper det medfører. Derfor er det viktig at elevene deltar så godt de kan i skoledagen som skjer fra 9:00-14:15.

Klokken 9:00 har vi hver dag morgensamling på Teams, som vi forventer alle elevene deltar på. I tillegg blir mange av øktene 11:30 og 12:30 startet med en fellessamling. Her kan læreren gi informasjon om hva elevene skal jobbe med og eventuelt gå gjennom nytt fagstoff. Elevene får nærmere informasjon om dette på Teams. Vi forsøker også å ha samtaler med alle elever enkeltvis flere ganger ukentlig.

Det er avgjørende at elevene tar kontakt med lærerne på Teams, hvis de er usikre på hva de skal eller trenger hjelp med fagstoffet. Det er selvsagt lov å få hjelp hjemme i den utstrekning det er mulig.

Hvis dere foresatte har spørsmål er det også viktig dere tar kontakt med lærerne. Bruk Visma-appen eller e-post. Dere finner de ansattes e-poster på skolens hjemmeside.

Eksamen
Både muntlig og skriftlig eksamen er avlyst og vil ikke bli gjennomført.

Standpunktkarakterer og vitnemål
Elevene vil få vitnemål og standpunktkarakterer. Standpunktkarakterene kan ikke settes kun med utgangspunkt i terminkarakteren elevene fikk i januar. Det betyr at lærerne må få et vurderingsgrunnlag innen standpunktkarakteren blir fastsatt. Det er derfor viktig at elevene gjennomfører de ulike vurderingssituasjoner i fagene, som for eksempel prøver, presentasjoner, fagsamtaler og innleveringer. Derfor er det viktig at elevene leverer sitt arbeid og deltar aktiv i dette. Dette gjelder også så lenge vi har hjemmeundervisning.

Mangler elevene noe av dette vil vi sende dere et varselsbrev. Hvis det til slutt ikke er et vurderingsgrunnlag vil eleven ikke få en karakter, men det vil stå IV på vitnemålet (ikke vurderingsgrunnlag).


Oppdatering 26.03.20:

Skolen vil fortsatt være stengt til og med påsken. Både skriftlig og muntlig eksamen er avlyst for 10.klasse.


Oppdatering 13.03.20:

Angående bekjempelse av corona-smitte, forholder vi oss til nasjonale og kommunale retningslinjer etterhvert som de kommer.
Skolen vil være stengt i perioden 16.-27.mars. Arbeidsdager og jobbskygging i uke 12 utgår.
Mer informasjon vil komme etterhvert. Vi vil også holde foresatte informert via Visma-meldinger.

I perioden hvor skolen har stengt, vil elevene få et skoletilbud basert på fjernundervisning. Dette vil foregå på Itslearning og Teams. Sistnevnte er et flott program for chat, møter, samtaler og annet samarbeid. Dette har ikke vært brukt på vår skole før, men vi regner med at både elever og lærere snart vil bli fortrolige med programmet. En installasjonsveiledning finner du her.

I tiden fremover vil ordinære timeplaner bli erstattet av andre. Disse, sammen med ukens arbeidsplaner, legges ut på de ulike klasserommene på Teams.

X