Tiltak mot corona

Tiltak mot corona

Angående bekjempelse av corona-smitte, forholder vi oss til nasjonale og kommunale retningslinjer etterhvert som de kommer.
Skolen vil være stengt i perioden 16.-27.mars. Arbeidsdager og jobbskygging i uke 12 utgår.
Mer informasjon vil komme etterhvert. Vi vil også holde foresatte informert via Visma-meldinger.

Oppdatering 26.03.20:
Skolen vil fortsatt være stengt til og med påsken. Både skriftlig og muntlig eksamen er avlyst for 10.klasse.


I perioden hvor skolen har stengt, vil elevene få et skoletilbud basert på fjernundervisning. Dette vil foregå på Itslearning og Teams. Sistnevnte er et flott program for chat, møter, samtaler og annet samarbeid. Dette har ikke vært brukt på vår skole før, men vi regner med at både elever og lærere snart vil bli fortrolige med programmet. En installasjonsveiledning finner du her.

I tiden fremover vil ordinære timeplaner bli erstattet av andre. Disse, sammen med ukens arbeidsplaner, legges ut på de ulike klasserommene på Teams.

X