Trafikkvett

Trafikkvett

Vi kan ikke poengtere nok hvor viktig det er å bruke vett i trafikken. I vår sammenheng, gjelder det til og fra skolen. Våre elever er beklagligvis blitt observert i trafikkfarlige situasjoner, og det siste vi ønsker, er at en ulykke skulle oppstå.

Det er påbudt med lys og refleks på sykkelen. I mørket skal det være hvitt lys foran og rødt lys bak – gjerne blinkende. I tillegg må det brukes refleks – helst en vest.

Vi rår ikke over elevene våre før og etter skoletid. Derfor ber vi alle foreldre om å følge opp dette for sine egne barn.

X