Trygg og god reise til skolen

Trygg og god reise til skolen

I oppstarten av dette skoleåret har der vært en del utfordringer med busstransporten til skolen. Flere ganger har elever opplevd at de ikke har fått plass på bussen. Det har også blitt stilt en del spørsmål i forhold til bruk av ståplasser.

Skolen har hatt et positivt samarbeidsmøte med Tide og Kolumbus, hvor disse problemstillinger ble drøftet. Det ble konstatert at det er lovlig med busser med ståplass, og det er lovlig for elevene å bruke disse. Sjåføren har ansvar for å vurdere når det blir for mange, og derfor kan dette bli tolket ulikt. På møtet ble der avtalt følgende forandringer for elever som kommer fra sør.

Kolumbus henstiller til at våre elever ikke bruker rute X10.

Om morgen bruker elever fra sør følgende ruter:

 • SK4909 (her kjører der to busser med maks 5 min i mellom).
  I tillegg rute 10

Om ettermiddagen bruker elever som skal sør følgende ruter:

 • Slutter de 13.35
  Tar de rute 10 som går ca 13:55 fra hovedveien (her skal der som hoderegel komme en leddbuss som har ekstra plass).
 • Slutter de 14:20
  Elever som skal til Sevland, Åkra eller Ådland tar rute 9 som går 14:25 like ved skolen.
  Elever som skal lengre tar rute 10 fra hovedveien

For elever fra nord skjer der inntil videre ingen forandringer eller forbedringer. Skolen har gjort oppmerksom på at flere elever sier der ofte kun er ståplass.

Opplever dere for dårlig kapasitet er det viktig at det blir meldt til skolen.
Send e-post til henrik.dam@danielsen-skoler.no eller via It´s Learning. Husk å få med navn på eleven /elevene, rute, klokke og dato.

X