Valgfag til høsten

Valgfag til høsten

Det er tid for å velge valgfag til neste skoleår. Alle ekstisterende elever i 8. og 9. klasse, samt nye elever må gjøre sitt valg. Til høsten tilbyr vi samme valgfag som i år: Fysisk aktivitet og helse, Natur, miljø og friluftsliv, Design og redesign, Medier og inforamsjon, Innsats for andre og Teknologi i praksis. De som allerede har hatt valgfaget før hos oss, har fortrinnsrett. Dernest stiller de som har ønsket faget før, men ikke fått det. Deretter blir det loddtrekning.

Fristen for å velge er 1.juni. Det skal velges tre fag i prioritert rekkefølge. Les mer om fagene og gjør ditt ønske her.

 

X