Velkommen til info- og opplevelseskveld

Velkommen til info- og opplevelseskveld

Vi ønsker å gi elever som vurderer, eller har valgt Danielsen Ungdomsskole Karmøy, en opplevelse av hvordan det er å gå på vår skole. Denne kvelden håper vi kan gi et inntrykk av skolens hverdag. Vi vil ha en forkortet utgave av morgensamling, undervisning og lunsj. Foresatte er også velkommen og dere vil få informasjon som vil gi en større forståelse av hvem vi er.

 

Tirsdag 6.februar 2018, klokken 18:00

 


Program for foresatte

Tid Hva skjer
18:00 Følge din elev til ”klassen”.
Gå deretter til informasjonsrom for foresatte.
18:10 ”Morgensamling” (samme som elevene får)
18:15 Informasjon om:
–       Hva er en kristen skole?
–       Praktiske ting
–       Mulighet for spørsmål
19:15 Takk for i kveld

 

Program for elever

Tid Hva skjer
18:00 Inndeling i ”klasser” for kvelden.
18:10 ”Morgensamling”
18:15 Undervisning
18:30 ”Lunsj” og friminutt i klassen
18:50 Undervisning
19:05 Spørsmål
19:15 Takk for i kveld
X