Yrende liv

Yrende liv

Utendørs, i strålende sommervær, ønsket rektor våre 170 elever velkommen til skoleåret 2015-2016. Mye nytt har det vært for nye elever og noe nytt for gamle elever. Vi tror at vi skal få et godt og lærerikt år – i samarbeid med foreldre. Tre nye pedagoger og en miljøarbeider er lagt til staben.

Vi har nå tatt i bruk alle klasserom, både i hovedbygg og modulbygg. Dette ser ut til å gå veldig bra. Litt usikkerhet har det vært omkring hvor man skal møte til morgensamling, men dette er det nå en god plan på, som elevene vil bli opplyst om. Dette vil også bli lagt ut på trinnsidene etterhvert – sammen med hele timeplanen.

X