Barnevakten

Barnevakten

Den 3. april hadde me besøk av Tor Egon Mikkelsen frå Barnevakten. Han snakka med alle klassane om ting som nettvett, publisering av bilete av andre, at ting ikkje forsvinn frå nettet, id-tjuveri, robotteknologi, to-trinns-identifisering, passordsjekk og retusjering av bilete. Elevane fekk stilla spørsmål og var svært engasjert!

X