Bli elev på DUO?

Bli elev på DUO?

Vi har for tida eit fåtall ledige plassar i 10. klasse fra hausten. Dersom du lurer på om Danielsen Ungdomsskule Osterøy kunne vere ein aktuell skule, så er det mogeleg å søkje via heimesida vår. Oppe i høgre hjørne finn du ei lenke merka med raud skrift, med teksten Søk skuleplass.

Du kan også kontakte rektor på mail: jostein.fossmark@danielsen-skoler.no, eller ringe til oss på tlf. 56 39 50 70

Denne hausten har vi flytta inn i nye, flotte lokale! Skulen ligg vakkert til på Valestrand. Frå fastlandet kan ein komme til skulen anten via ferga frå Breistein eller via Osterøybrua. Vi har flest elevar frå Osterøy, men ein aukande andel kjem også frå Arna-området og Åsane/Breistein/Hylkje.

Skulen har ein klasse på kvart trinn, og er såleis ein relativt liten skule. På heimesida vår kan du finne fleire opplysningar om skulen. Velkomen som søkjar!

X