Få parkeringsplassar ved DUO!

Få parkeringsplassar ved DUO!

Minner om at vi grunna anleggsarbeid har svært få parkeringsplassar ved DUO-bygget! Det er mogeleg å parkere ved Valestrand barneskule, utanfor Ole Bull-kroa og nede ved brua mot kaien. Lurt å beregne litt ekstra tid til parkering før foreldremøtet i dag kl. 18. Velkomne!

X