Historikk

Danielsen Ungdomsskule Osterøy starta opp i 2011 og er ein kristen friskule eigd av Egill Danielsen Stiftelse. DUO ligg på Valestrand, og har sidan oppstarten hatt førebels skuledrift i bedehuset, samt to oppførte modular. Arbeidet med oppføring av nye lokale er i gong, og målet er at desse skal stå ferdige om få år.

X