Konsert med Trygve Skaug

Konsert med Trygve Skaug

Onsdag 26. april fekk me besøk av Trygve Skaug på DUO. Han heldt ein flott konsert for foreldre og personale, der han presenterte eigne og andre sine songar. Han veksla mellom å spele på sine fire gitarar og el-piano, og å lese sjølvskrivne dikt for oss. Etter konserten fekk me vera med på mini-basar som elevane i faget «Innsats for andre» hadde stelt saman.

X