Kva gjer deg glad? Tema for markering av Verdsdagen for psykisk helse

Kva gjer deg glad? Tema for markering av Verdsdagen for psykisk helse

Måndag 2. oktober vert Verdsdagen for psykisk helse – som er den 10.10. – markert på DUO ved skulehelsetenesta.

Kommunepsykolog, psykisk sjukepleiar og helsesøster vil vere på skulen før lunsj og ha stand. Temaet er «Kva gjer deg glad?»

Her vert det utdeling av informasjonsmateriell og høve til ein uformell prat.

X