Mobilskule

I tillegg til meldingsboka, kan du no bruke mobilskule til å sende meldingar på sms til skulen, som vert sendt til klassekontaktens e-post.
Dette gjeld særleg medlingar ved sjukdom og anna fråver. Les meir om fråver og permisjonar her.

 

 

X