Nytt regelverk for elevane sitt skulemiljø

Nytt regelverk for elevane sitt skulemiljø

1.august 2017 vart det vedtatt eit nytt og innskjerpa regelverk for elevane sitt skulemiljø.

Les rettleiinga frå Udir på https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/

Alle elevane har rett på eit trygt og godt skulemiljø. Om du ikkje opplever det slik på DUO, så ta straks kontakt med rektor eller andre tilsette på skulen.

KLIKK HER for å lesa skulen sin handlingsplan mot mobbing og krenkingar

Med  venleg helsing

Jostein Fossmark

-rektor-

X