Skulepengar

Danielsen Ungdomsskule Osterøy er ein privatskule, der ein betalar ein egenandel for å vere elev ved skulen.
Skulepengane utgjer no kr. 15.300,- pr. skuleår, fordelt på 10 mnd. frå august – mai. Føresette mottek fatura på e-post kvar mnd.
Skulen har og ordningar for søskenmoderasjon.

Det er mogleg å søke om fritak for skulepengane eller delar av dei.

Skulepengane dekkjer:

  • Undervisningsmateriell
  • Skulelunsj
  • Mac
  • Leirskule kvart år
  • Studietur til Krakow i 10. klasse
X