Søk stilling

RINGEVIKAR

Skulen treng til ei kvar tid tilfang av vikarar ein kan ringe til ved behov,og den som ynskjer å vere tilgjengeleg som «ringevikar» kan ta kontakt med skulen.Interesserte kan senda skulen ein forenkla søknad eller melding om interesse til skulen.
Skriv litt om deg sjølv, arbeidserfaring og utdanning.

Tilsette ved DUO må kunne identifisere seg med, og fremje føremålet og det kristne verdigrunnlaget for skulen, slik dette er uttrykt i skulen sitt verdidokument.

Vil du vite meir om skulen, kontakt rektor Jostein Fossmark, Tlf: 56 39 50 70/ 47 23 94 27.
Bruk søknadsskjema under og send søknad med CV til jostein.fossmark@danielsen-skoler.no
eller pr. post til:

Danielsen Ungdomsskule Osterøy,
Postboks 92, 5291 Valestrandsfossen

Ringevikar

Velkommen til eit spanande arbeid i ein kristen friskule!

 

X