Transponder – digital meldingsbok

For å sende meldingar til og frå skulen, nyttar vi på DUO Transponder Meldingsbok. Dette er ei digital meldingsbok, og ivaretek dei formelle krava mtp. personvern. For å få tilgang til Transponder Meldingsbok må du laste ned appen i anten App Store (telefonar med iOS operativsystem, som iPhone) eller GooglePlay (android, som Samsung). detaljert forklaring for dette finn du i biletet nedanfor. Du treng også følgje ein bestemt instruks første gong du loggar deg på Transponder. Framgangsmåte finn du her: http://meldingsbok.transponder.help/kom-igang/innlogging/forstegangs-innlogging.

MERK: Det er lett å forveksle appen Transponder meldingsbok med Transponder SMS. Det er kun Transponder meldingsbok som kan nyttast ved meldingar som inneheld personopplysningar. I dei fleste tilfelle gjeld dette meldingar som de som føresette sender til skulen.

Transponder Meldingsbok-appen har GRØN farge, og er den appen de som føresette ved DUO bør nytte:

 

 

 

 

 

 

 

(Transponder SMS har BLÅ/GRÅ farge).

 

X