Ungdommene våre på besøk i Espeland Fangeleir i dag.

Ungdommene våre på besøk i Espeland Fangeleir i dag.
Espeland, ditt navn må aldri, aldri glemmes.
Vi skal lære av den ondskap du har sett.
Lær oss å passe på at fred og frihet fremmes.
Ikke la oss skusle bort vår odelsrett.
Lær oss å gå den vei der godhet alltid vinner, og snu ryggen til all menneskeforakt.
Lær oss å lete helt til sannheten vi finner.
Lær oss å bruke nestekjærligheten makt.
Sangvers av Laila Andersen
X