Valgvake i 10.klasse

Valgvake i 10.klasse

Med amerikansk meny; pizza, popcorn og brownies, storkoste 10.klassen seg på valgvake på skulen natt til 4.november. Stemninga var på topp, det politiske engasjementet like så. Heftig dansing på kjøkkenet, trøytte tryner i amfiet, politiske debattar, PlayStation, kahoot og mørkegøymsel. Heilt perfekt valgvake! Takk til ein super 10.klasse, og lukke til, Amerika!

X