Velkommen til nytt skoleår 2021/22

Velkommen til nytt skoleår 2021/22

Sommarferien er straks over og det nye skuleåret venter på oss. Me håpar de alle har hatt ein god sommar og ønsker dykk hjarteleg velkomne tilbake på skulen mandag 16. august!

Skuledagen starter kl. 08:45 og varer til kl. 15:00.

Hugs å ta med busskortet til skulen. Alle nye elevar får busskort fyrste skuledag.

 

Her venter vi spent på at de skal komme! Me gleder oss til de kjem og fyller tunet med glede, liv, latter og nysgjerrighet!

Me snakkast på mandag!

X